Vize tipi

SCHENGEN VIZE

Schengen vizesi, Avrupa'nın Schengen Bölgesi olarak bilinen ülkelerine seyahat etmek için gerekli olan bir vizedir.Bu bölge,iç sınır kontrollerinin kaldırıldığı ve serbest dolaşımın sağlandığı 27 Avrupa ülkesinden oluşur.Schengen vizesi, kısa süreli(90 güne kadar) turistik,ticari veya aile ziyareti gibi amaçlarla bu ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler için geçerlidir.

NatIONAL VIZE

National vize, uzun süreli bir vize türüdür ve ''D tipi vize'' olarak adlandırılır.Bu vize, Schengen Bölgesi ülkelerinden birinde 90 günden daha uzun süre kalmak isteyen kişilere verilir.National vize, belirli bir ülke için geçerlidir ve bu vize ile Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkı sınırlıdır.Ancak, National vizeye sahip kişiler,vize süresi boyunca diğer Schengen ülkelerine kısa süreli ziyaretlerde bulunabilirler.